Thiết kế phòng xét nghiệm

Thiết kế phòng xét nghiệm

Thiết kế phòng xét nghiệm bệnh viện đảm bảo tiêu chuẩn ISO 17025 Khi thiết kế phòng thí nghiệm đặc biệt nên lưu ý đến việc các máy móc thiết bị y tế được được trên bàn thí nghiệm, hay đặt trên sàn nhà. Hay một số thắc mắc của độc giả như Tiêu chuẩn thiết