Thiết kế phòng thí nghiệm hóa sinh trường học

Thiết kế phòng thí nghiệm hóa sinh trường học

– Thiết kế phòng thí nghiệm hóa học, sinh học do công ty Lý Sơn Sa Kỳ thiết kế, sản xuất dự theo tiêu chí: Vừa học lý thuyết, vừa thực hành trong một phòng. Bàn ghế, thiết bị được thiết kế và sắp xếp theo phong cách hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn