Thiết kế phòng thí nghiệm QA/QC/R&D sản xuất thực phẩm

Thiết kế phòng thí nghiệm QA/QC/R&D sản xuất thực phẩm

Nhà máy sản xuất Lĩnh vựa sản xuất: Tổng diện tích xây dựng dài x rộng= 18 x 9.4 m Phòng xây dựng theo tiêu chuẩn TCVN 17025, định hướng tham quan nghiên cứu Gồm 6 phòng: 1. Phòng vi sinh 2. Khu phân tích hóa lý 3. Phòng QC/ QA 4. Kho hóa chất