Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy thép

Phòng thí nghiệm QA/QC/R&D nhà máy thép

Thiết kế phòng nghiên cứu và phát triển R&D nhà máy thép cơ khí Lý Sơn Sa Kỳ Lab xin giới thiệu một thiết kế tiêu chuẩn cho phòng thí nghiệm của nhà máy sản xuất thép không gỉ với bản thiết kế bố trí 2D mặt bằng thể hiện chi tiết nội thất bàn