phòng R&D sản xuất sản phẩm sơn


Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy Sản Xuất Sơn

Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy Sản Xuất Sơn

Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy Sản Xuất Sơn nhà máy Coatings Vietnam. Trụ sở chính đặt tại: Khu Công Nghiệp Amata, Lô 107, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai. Akzo Nobel Coatings Việt Nam hoạt động trong ngành: Sơn Gỗ – Sản Xuất Và Cung Cấp (Sơn Gỗ PU, NC, AC,.) Keo dán gỗ