Thiết kế phòng thí nghiệm mỹ phẩm

Thiết kế phòng thí nghiệm mỹ phẩm

– Thiết kế phòng thí nghiệm mỹ phẩm với việc kiểm định mỹ phẩm với hạng mục bàn thí nghiệm mỹ phẩm, thiết bị kiểm định mỹ phẩm, cho nhân viên QA/QC kiểm định mỹ phẩm Với các nội thất phòng kiểm định chính như: Bàn thí nghiệm áp tường Tủ hút khí độc Bàn