Quạt hút hóa chất phòng thí nghiệm

Quạt hút hóa chất phòng thí nghiệm, chuyên dùng cho các phòng thí nghiệm, kho chứa hóa chất, nhà máy, phòng sạch, xử lý nước, trong môi trường axit cao, hút không khí, khí thải độc hại, hơi acid cao…